invest cuffs 2021

Streaming konferencji i gali rozdania nagród Invest Cuffs 2021

Zrealizowaliśmy kompleksowo konferencję online oraz galę wręczenia nagród Invest Cuffs 2021. Do realizacji powierzono nam nagranie oraz montaż wykładów, prelekcji i debat a także streaming konferencji na stronie klienta.

  • nazwa wydarzenia: Konferencja Invest Cuffs 2021
  • data: 17-18 kwietnia 2021
  • rodzaj eventu: Konferencja online i gala wręczenia nagród
  • lokalizacja: ONLINE
  • klient: Fundacja Invest Cuffs
  • zakres prac: kompleksowy montaż wideo z wykładów, prelekcji oraz streaming na stronie fundacji