Przykładowe ceny najczęściej realizowanych usług

Aby szczegółowo określić cenę realizacji, potrzebujemy informacji na temat twojego contenu. Na podstawie otrzymanych informacji, wycenimy szczegółowo realizację twojego contentu.

Good choice

PODCAST AUDIO

od 300

Nagranie podcastu audio do 1h.
Cena nie zawiera montażu materiału. 

Good choice

PODCAST VIDEO - HD

od 500

Nagranie podcastu video do 1h. 
Cena nie zawiera montażu materiału. 

Good choice

PODCAST VIDEO - 4K

od 700

Nagranie podcastu video do 1h. 
Cena nie zawiera montażu materiału. 

Good choice

STREAMING EVENTU - HD

od 2500

Realizacja  streamingu konferencji lub innego wydarzenia trwającego do 8h.

Good choice

STREAMING EVENTU - 4K

od 4500

Realizacja  streamingu konferencji lub innego wydarzenia trwającego do 8h.